Wonen, zorg en welzijn zijn aanbodtermen, termen die bepaalde functies en sectoren aanduiden. Overheden en maatschappelijke organisaties hebben uiteraard de beste bedoelingen als ze starten met een integrale aanpak wonen-zorg-welzijn. Toch is het nodig een stap verder te gaan om een wezenlijke aansluiting te maken bij de bewoners.

Daarvoor introduceren wij een methode van verankering van de integrale WZW-aanpak door de verbinding te maken met de leefwereld van de bewoners en met diens levensdomeinen.
Geïnspireerd door prof. P.P.J. Houben (‘Modernisering ouderenzorg, ook welzijn’) werken we met de theorie van de psycholoog Petzhold, die vijf ‘zuilen van identiteit’ onderscheidt.

 

 1. Lichaam en geest…..gezondheid, zelf kunnen kiezen, eigen regie, garantie van hulp als het nodig is
 2. Sociale relaties…..erbij horen, relaties van kwaliteit hebben
 3. Materiële situatie…een veilige- en toegankelijke woning, voldoende inkomen
 4. Arbeid en prestatie…van betekenis kunnen zijn voor de ander, eigenwaarde
 5. Waarden en inspiratie…zingeving / zinervaring, impulsen ontvangen, leren

 

Door ‘de vijf zuilen van identiteit van’ mensen te verbinden met de programma’s wonen-zorg-welzijn, zijn partijen meestal bereid en als vanzelfsprekend in staat om boven hun eigen bedrijfsbelangen uit te stijgen en te werken aan ‘kwaliteit van leven‘ van de bewoners cq huurders cq cliënten.

De WHO, WereldGezondheidsOrganisatie, verwoordt de domeinen van ‘Kwaliteit van leven’ iets anders, maar het komt in grote lijnen op hetzelfde neer.

 1. Fysieke gezondheid
  (adl, medicijnen/hulpmiddelen, energie, mobiliteit, pijn/ongemak, slaap, werk)
 2. Psychologische gezondheid
  (lichaamsbeeld/uiterlijk, neg. en pos. gevoelens, zelfwaardering, spiritualiteit, denken/leren/geheugen)
 3. Sociale relaties
  (relaties, steun, seksuele activiteit)
 4. Omgeving
  (financiën, vrijheid, veiligheid, zekerheid, woonomgeving, informatie, recreatie, fysieke omgeving, transport, toegankelijkheid en kwaliteit van zorg)

Wij vinden de benadering vanuit ‘Kwaliteit van leven’ zinvol. Het erkent dat elk mens op elk moment in situaties terecht kan komen, waar hij/zij zelf of met zijn sociale omgeving niet uit komt. Als zo iets gebeurt, moeten maatschappelijke organisaties op de terreinen wonen, zorg, welzijn, arbeid, scholing, cultuur, e.a. zijn toegerust om een antwoord te formuleren op de ontstane vraag.

Hulsebosch Advies ondersteunt organisaties bij de ontwikkeling van producten, diensten en programma's vanuit bewonersperspectief.

Ook interessant voor u

prof. dr. P.P.J. Houben

Levensloopbeleid, interactief levensloopbeleid ontwerpen in de tweede levenshelft, Elsevier Maarssen 2002 
ISBN 90 352 2507 4

Prof. dr. H. G. Petzold
Persoonlijkheidstheorie (pdf)

ichbinviele

Prof. Roelof Hortulanus  en Prof. Harry Kunneman hebben het initiatief genomen tot een expertisecentrum LESI (Landelijk Expertisecentrum Sociale Interventie).