swooshje

Bestuursadviseur Stichting Woonservicewijken Escamp, Den Haag, opzet en implementatie infrastructuur van samenwerking in wijken, zowel bestuurlijk als operationeel, zowel met professionals als met informele zorg en gemeenschappen, gericht op lange zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de bewoners.

Publicaties:
2009 Vertrouwd wonen in lerende wijken.

2007 Moerwijk knapt aardig op - de methode
2007 Moerwijk knapt aardig op - de verhalen 

Bestuursadviseur Stichting  Woonservicewijken Centrum, Den Haag, programmatische samenwerking met als doel lange zelfstandigheid en zelfredzaamheid voor de bewoners van stadsdeel Centrum

Projectleider Duurzame Zorg en Ondersteuning in de Buurt, Regio Haaglanden

Projectleider Gekantelde Dagbesteding GGZ, Den Haag

Onderzoek en advies optimalisering Korsakov Kennis Centrum, Rotterdam

Subsidieaanvraag E-mental health, psychiatrie, Rotterdam

Projectadvisering en subsidieaanvraag elektronische communicatie Zorgplannen, Regio Haaglanden

Projectleider Zichtbare Schakel, wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt, Den Haag en Nieuwegein. Doelgroep: zorgmijders, zorgmissers, multiprobleemgezinnen. Deskundigheidbevordering wijkverpleegkundigen. Coaching, intervisiebegeleiding

Publicatie:
2010 TVZ Zichtbare Schakels aan Zet.

Projectleider Centrum voor Ouderen, sluitende aanpak kwetsbare ouderen, Den Haag en Krimpen aan den IJssel

Programmamanager Woonservice Krimpen aan den IJssel, doel: lang zelfstandig en zelfredzaam

Publicatie:
2013 Krimpens Glans en Kans.

Adviseur Woonservicegebieden Rotterdam, doel: lang zelfstandig en zelfredzaam.

Projectadviseur Sterke Eerstelijn Scheveningen, opzet en implementatie Geriatrisch Netwerk, Den Haag.

Advies en ondersteuning netwerk Scheveningen VierKwart, gebiedsgerichte samenwerking  gericht op lang zelfstandig en zelfredzaam van de bewoners van Scheveningen.

Adviseur opzet en implementatie Dagcentra kwetsbare ouderen en Ontmoetingscentra dementerende ouderen en hun mantelzorgers, Den Haag. Voorkomen en tegengaan van eenzaamheid en sociaal isolement. Bevordering eigen kracht.

Kennispartner ZonMw, o.a. programma Zorg Dichtbij in de Buurt (Zichtbare Schakel en Op één Lijn).

Kennispartner Kenniscentrum Wonen en Zorg.

Kennispartner In voor Zorg Vilans.

Projectadviseur Zorginkoop VVT, Den Haag.

Projectadviseur ontwikkeling en implementatie elektronisch Gestructureerd Patiënten Overleg, regio Haaglanden.

Projectleider Lekker in je Vel, opsporen en toeleiden van mensen met licht psychische klachten. Inzet ervaringsdeskundigheid.

Ontwikkeling en implementatie Ateliers Samenkracht, empowerment burgers bij de aanpak van weerbarstige problematiek zoals armoede, eenzaamheid, psychische problematiek, overgewicht. Inzet ervaringsdeskundigheid.

Publicatie:
2013 Atelier Samenkracht.

Opzet en implementatie Taskforce Mantelzorg, opsporen overbelaste mantelzorgers, Den Haag.

Opzet en ontwikkeling Gebiedsgerichte Zorgketens, Nieuwegein.

Implementatie Signalering voor verzorgenden in Palliatieve zorg, regio Haaglanden en Midden Holland.

Ondersteuning Stichting Mentorschap Haag en Rijn.

Ontwikkeling en implementatie Woonservice Zaanstad.

Ontwikkeling en implementatie Woonservice Tilburg.

Projectleider Woonservicezones Nieuwegein.

Advies Sociale duurzaamheid Odijk-west.

Advies Sociale duurzaamheid Odijk-west.

Kennisoverdracht instrumenten Lerende Wijken, Zorgbelang Gelderland.

Verkenning zorgvastgoed, Den Haag.

Subsidie- en fondsaanvragen.

Samenwerking met Object Vision m.b.t. uitvoering WoonZorgWelzijn Verkenner.
http://www.objectvision.nl/demos/woonzorgwelzijn-verkenner

Projectleiding Levensloopbestendig Nederhoven, Zwijndrecht.

Ontwikkeling wijkvoorzieningencentrum De Volgerlanden, Hendrik Ido Ambacht.

Ontwikkeling beleidsplan Wonen en Zorg, woningcorporatie Rhiant.

Bestuursadviseur Netwerk Wonen Zorg Welzijn Loosduinen.

Kwaliteitstraining, voorbereiding op certificatie, zorgorganisaties.

Ondersteuning Fusieonderzoek, zorgorganisatie.

Woonwaarderingsonderzoek complexen ouderenwoningen, woningcorporatie SOR.

Beleidsadvisering Hospice Wassenaar.

Schrijven Jaarverslag en brochure Stichting  Terminale Zorg door Vrijwilligers.

Marketingplan Faria Clowns.

Ontwikkeling Servicezone Hoogvliet, Rotterdam.

Zorgzwaarteregistratie zorgorganisaties.

Ontwikkeling Woonzorgzone Oostgaarde, Capelle aan den IJssel.

Visieontwikkeling Berlagehof, Zorggroep Rijnmond, Rotterdam.

Ontwikkeling zorgwelzijnsboulevard CoornhertCentrum, Den Haag.

Marktverkenning woonzorg, Staedion, Den Haag.

Beleidsplan stichting Mantelzorg, Den Haag.