De politicologe Joan Tronto omschrijft zorg als: 'die typische menselijke activiteit die alles insluit wat we doen om onze 'wereld' te handhaven, voort te laten duren en te herstellen, zodat we er zo goed mogelijk in kunnen leven'. (Tronto 1993).
Uit deze definiëring komt duidelijk naar voren dat hetgeen onder ‘zorg’ begrepen wordt, niet verengd kan worden tot gezondheidszorg en/of de zorgarbeid ten behoeve van kinderen en afhankelijke familieleden of mensen uit iemands directe omgeving.
In de eerste plaats gaat het bij zorg om een veel uitgebreider pakket van activiteiten die mensen ontplooien om hun sociale en fysieke omgeving leefbaar te houden en te verbeteren.
Zorg omvat bovendien niet alleen het verrichten van concrete taken, het gaat ook om zorgzaamheid en aandacht schenken aan de behoeften van anderen. Zorg onderscheidt zich in die zin van alle andere werkzaamheden door de relationele dimensie ervan.
Kenmerkend voor zorg is dat iedereen - zij het gedurende bepaalde perioden van zijn/haar leven in meer of mindere mate - afhankelijk is van zorg door anderen.

Hulsebosch Advies sluit zich aan bij deze manier van kijken naar zorg en past de uitgangspunten toe in haar advieswerk.

 

 

Literatuur

Joan Tronto,

Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care. New York, Routledge, 1993, p. 101-155;


The Value of Care (pdf)

Originally published in the February/March 2002 issue of Boston Review www.uvh.nl