In ons advieswerk komen beide elementen terug: we combineren een grondige inhoudelijke kennis van het werkterrein met vaardigheden en expertise t.a.v. procesondersteuning en projectmanagement. Kennisoverdracht is voor ons een belangrijk element. Innovatieve concepten en voorbeeldprojecten dragen we graag over via congressen en symposia, opdat anderen daar hun voordeel mee kunnen doen.