Bridge the Gap!

Onze rol:

 • Ontwikkeling trainingsconcept
 • Testen
 • Handreiking
 • Kennis delen

Bridge the Gap! is een Europees project met twee uitdagingen: ouderen doen mee en verbeteren hun eigen leefomgeving én maken daarbij gebruik van digitale hulpmiddelen.
Als partner van AFEdemy, ontwikkelen we samen met partnerorganisaties in vijf Europese landen:

 • ISIS Sozialforschung, Sozialplanung, Politikberatung (Duitsland)
 • Queraum, cultureel en sociaal onderzoek (Oostenrijk)
 • Lunaria (Italië)
 • AFEdemy, Academy on age-friendly environments in Europa BV (Nederland)
 • Senioren Initiatief Centrum (Litouwen)

In het project Bridge the Gap! ontwikkelen we een training voor ouderen, waarin zij leren hoe zij hun eigen leefomgeving (wijk/buurt) met digitale hulpmiddelen kunnen ontdekken en samen met anderen deze verbeteren.

Ouderen blijven langer zelfstandig wonen en leven. Er zijn verschillende duurzame en creatieve oplossingen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven en deel te nemen aan de samenleving. Eén van die oplossingen is een  ‘leeftijdsvriendelijke leefomgeving’, een leefomgeving die prettig is om te wonen en leven en waar onderlinge aandacht is.

We zien tegelijkertijd dat digitalisering in onze samenleving een grote rol speelt. De snelheid waarmee digitalisering zich ontwikkelt is zo groot, dat velen het amper bij kunnen houden. Sommige mensen, waar onder veel ouderen, hebben geen volledige toegang tot de digitale wereld en kunnen daarom niet volledig meedoen. Dat willen we veranderen met Bridge the Gap!

Ons doel is:

 • Ouderen te trainen, te ondersteunen en in staat te stellen om zich actief in te zetten voor hun omgeving. Zij worden uitgenodigd hun ideeën voor meer leefbaarheid in de omgeving naar voren te brengen. Daarnaast leren zij digitale middelen onder de knie te krijgen om hun ideeën in de praktijk te brengen.
 • De aandacht te vergroten voor de betekenis van een leeftijdsvriendelijke leefomgeving en het belang van politiek, sociaal en digitaal mee kunnen doen door ouderen.
 • Bij te dragen aan een positief imago van ouder worden.