Kwaliteitszorg

Hulsebosch Advies kent niet alleen de bestuurlijke kanten van de zorgsector, maar ook de primaire processen in zorgorganisaties. Wij ondersteunen zorginstellingen bij het ontwikkelen van een kwaliteitssysteem. Welk systeem de organisatie daarbij kiest is niet aan ons. Wij ondersteunen de introductie volgens HKZ, MIK-V, ISO, INK. Maar ook aanvullende keumerken, zoals ZorgMerk, het keurmerk voor particuliere woon-zorgabbonnementen / arrangementen.

Onze aanpak is hierin eigenwijs en geïnspireerd door prof. H. Kunneman van de Universiteit voor Humanistiek. Wij werken met een verbinding van systeem en leefwereld. Dit betekent dat we zowel werken aan systeemopbouw, maar ook aan beweging en verandering. Het systeem en onderdelen daarvan moet je ter discussie durven stellen, ter wille van beweging in de organisatie, ter wille van een lerende organisatie.

In een lerende organisatie worden talenten onderkend, wordt ‘denken’ over verandering beloond en worden suggesties voor verbetering serieus genomen.

In een lerende organisatie durft het management zich kwetsbaar op te stellen en een werkelijke dialoog aan te gaan met cliënten en medewerkers. Medewerkers durven zich kwetsbaar op te stellen en een echte dialoog aan te gaan met bewoners en cliënten.
De meerwaarde is enorm. Medewerkers en bewoners – cliënten voelen zich erkend.