Monitor Seniorvriendelijke stad

Onze rol:

  • Organisatie en uitvoering kwalitatief deel van het onderzoek, de stadsateliers
  • Coördinatie kennisplatform

Publicatie:

Als samenwerkingspartner van het Lectoraat Urban Ageing van De Haagse Hogeschool dragen we bij aan de ontwikkeling en uitvoering van de jaarlijkse integrale monitor Seniorvriendelijke stad. Wij verzorgen het kwalitatieve deel van de monitor door het uitvoeren van stadsateliers.

Naast de stadsateliers coördineren en modereren we het Kennisplatform Seniorvriendelijke stad Den Haag, dat bij de monitor is betrokken. In het Kennisplatform participeren behalve de gemeente Den Haag, belangenorganisaties, kennisinstellingen en maatschappelijke partners uit de stad/regio Den Haag.