Wonen, zorg en welzijn

Wonen, zorg en welzijn worden vaak in één adem genoemd. Veel gemeenten, woningcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen zijn ervan overtuigd dat het integraal programmeren van deze drie functies de moeite waard is en leidt tot een betere kwaliteit van leven in wijken, steden en dorpen.

Hulsebosch Advies is het daar van harte mee eens. Wij zijn experts op het gebied van het verbinden van deze drie functies en sectoren. We spreken de talen en we weten wat de inhoud is van de werkzaamheden in deze drie werelden.

We kennen de mensen, de beleidsregels en de financieringssystemen en zijn daardoor toegerust voor projectmanagement en productvernieuwing in dit publiek-private speelveld.

Woonzorgzone

Een voorbeeld is de ontwikkeling van levensloopbestendige wijken, servicewijken of woonzorgzones. Een woonzorgzone is een wijk of dorp, een sociale leefwereld, waar men niet uit weg hoeft om reden van verminderde mobiliteit of andere beperkingen vanwege ouder worden of handicap. De naam woonzorgzone doet vermoeden dat zo’n wijk een omheind gebied is waar mensen met beperkingen worden verzorgd. Dat is natuurlijk niet waar. Een levensloopbestendige wijk is levendig en prrettig om te wonen voor jong en oud.
Een mix van bewoners biedt betere voorwaarden voor onderlinge zorg, een gezonde wijkeconomie en draagvlak voor voorzieningen. Een levensloopbestendige wijk heeft wél een verhoogd voorzieningenniveau en kent, behalve toegankelijke woningen en een veilige woonomgeving ook een zorgsteunpunt en welzijnscentra.

Hulsebosch Advies ontwikkelt samen met lokale partijen de programma’s en ondersteunt de implementatie daarvan.