Samenkracht: Ertoe doen en van betekenis zijn, een empowerment methode

Onze rol:

  • Ontwikkeling
  • Implementatie, coördinatie
  • Trainer
  • Moderator en Coach
  • Communicatie

www.samenkracht.nu

SamenKracht is een nieuwe aanpak voor krachtontwikkeling met bewoners/cliënten samen met werkers in zorg-, welzijn- en woonorganisaties. Het doorlopen van de werkzame stappen van Samenkracht brengt mensen van weerstand en probleemgericht kijken naar inzicht en ambassadeur van eigen kwaliteit van leven.

SamenKracht is een methodiek, gericht op erkenning en waardering van de kennis en kunde van ouderen. Ouderen willen gezien en gewaardeerd worden. Ze willen meedoen, ertoe doen en van betekenis zijn. Waar ‘van betekenis zijn’ en verbondenheid ontbreekt, ontstaat ruimte voor eenzaamheid en sociaal isolement.

Samenkracht is een wetenschappelijk onderbouwde tool met praktische toepasbaarheid.

We bieden trainingen in het hele land aan voor mensen die Samenkracht moderator willen worden. Ook organiseren we samen met lokale partners dialoogbijeenkomsten voor ouderen. Ze gaan over onderwerpen die zij belangrijk vinden in hun eigen gemeenschap. We laten hoofd, hart en sociale verbinding samen in beweging komen.

Onze Samenkracht missie is:

  • Mensen het gevoel geven dat ze erbij horen
  • Mee laten praten én mee laten doen in de samenleving
  • Aandacht voor zingeving en verbondenheid
  • Samen werken met mensen vanuit hun kracht, talent, perspectief

Samen kracht ontwikkelen om situaties te verbeteren