Gezond Lang Thuis

Onze rol:

  • Kwartiermaker
  • Uitvoering Leefwereldonderzoek
  • Ontwikkeling en projectleiding iZi Community (ambassadeur-bewoners)

Het project Gezond Lang Thuis van de gemeente Den Haag wil bijdragen aan het zolang mogelijk waardig en zelfstandig in de eigen omgeving blijven wonen van ouderen. Dit met ICT-ondersteuning (zorg op afstand) en zorg vanuit het directe sociale netwerk, zoals familie, buren en mantelzorgers. Professionals, zoals wijkverpleegkundigen en thuiszorgmedewerkers kunnen, met voorzieningen als boodschappenbegeleiding, warme maaltijdprojecten en dergelijke het sociale netwerk ontlasten. De Haagse visie op eHealth is: ‘Digitale Zorg, Warm en Slim’. Warm geeft aan dat de menselijke maat altijd voorop staat, maximaal ondersteund door slimme technologie.

Gezond Lang Thuis legt de focus vooral op passende toegankelijke huisvesting en woonomgeving, op snelle en betrouwbare verbindingen met aanbieders van ‘care&cure’ én op het verbinden van bewoners, waardoor de kracht van informele zorg beter beschikbaar komt. Technologie (ICT, robotica, domotica) is dienend om Gezond Lang Thuis wonen mogelijk te maken.

De gemeente kiest daarbij voor een pilot met de bewoners in een straat met vijf 55-plus flats, met ca 280 bewoners, met één bewonerscommissie, één huismeester, één ontmoetingsruimte, in de veronderstelling dat er dan een basis van verbondenheid is tussen de bewoners.

Het project kent drie lijnen:

  1. Leefwereldonderzoek. Het bezoeken van de bewoners, onderzoeken van hun situatie en vraag, en stimuleren dat zij meer bekend raken met de mogelijkheden van moderne technologie en daar meer gebruik van maken.
  2. Ontwikkelen en inrichten van een Ervaarwoning om te laten zien wat mogelijk is en hoe moderne technologie werkt. In het verlengde daarvan het maken van afspraken met het maatschappelijk middenveld (wonen, zorg en welzijn) waarmee, met behulp van technologie verbindingen kunnen worden gemaakt.
  3. Het verrichten van onderzoek naar de meerwaarde van toepassingen en wat nodig is om verdere uitrol over de stad te kunnen realiseren.

Inmiddels is iZi Gezond Lang Thuis onderdeel van het programma Zorginnovatie van de Gemeente Den Haag.  Zie Actieprogramma Zorg en Innovatie 2019-2022.

Documenten:

  1. Samenvatting-rapport-Gezond-Lang-Thuis-wonen-beeldscherm.pdf
  2. RIS303214_Bijlage_Actieprogramma_zorg_en_innovatie 2019-2022.pdf
  3. LUMC-Campus-rapport-Gezond-Lang-Thuis-wonen-def3.pdf
  4. IZI_rapport_A4def.pdf