Leven Lang Leven

Onze rol:

  • Pionier
  • Ontwikkeling
  • Kennis delen

Leven Lang Leven is een programma van Kennisland i.s.m. Ministerie VWS, gericht op het ontwikkelen van sociale innovaties om de langdurige (verpleeghuis)zorg beter en meer houdbaar te maken. Leven Lang Leven werkt aan verdieping en vervolg op de programma’s ‘Waardigheid en Trots’ en ‘De juiste zorg op de juiste plek’. Als zorgpionier werk ik in 2020 aan doorontwikkeling van ‘Samenkracht’ als een methode om bewoners/cliënten/patiënten meer kwaliteit van leven te laten ervaren. Dit in combinatie met het bieden van passende zorg en ondersteuning én een positieve werkbeleving van de medewerkers in de zorg. Samenkracht als empowermentmethodiek brengt meer welzijn in de zorg.

In 2021 start een nieuw pioniersprogramma bij Kennisland, waarbij zorgorganisaties en zorgprofessionals de nieuw ontwikkelde aanpakken kunnen implementeren in hun eigen zorgorganisatie.

Zie voor meer informatie ook www.levenlangleven.nu