Aanpak Eenzaamheid

Onze rol:

 • Kennis delen, o.a. via webinars
 • Trainer
 • Procesevaluatie
 • Ontwikkeling

Meer dan helft van de mensen ouder dan 75 jaar zegt zich eenzaam te voelen. Bij ouderen met een migratie achtergrond is dat nog meer. De overheid (ministerie VWS) www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eenzaamheid/aanpak-eenzaamheid  wil eenzaamheid eerder signaleren en de trend van eenzaamheid onder ouderen doorbreken. De overheid werkt hiervoor samen met veel partijen. Ook met ons.

Voorbeelden van onze participatie in het landelijke programma Eén tegen Eenzaamheid:

 • Versterking aanpak Eenzaamheid’
  Het ministerie van VWS faciliteert ons om de methodiek Samenkracht verder door te ontwikkelen voor toepassing met/door ouderen met beperkte Nederlandse taalvaardigheid. Tevens brengen we de methodiek onder in de databank ‘effectieve interventies’ van Movisie. Daarmee kunnen we onze expertise delen en kan de methode goed gevonden worden door anderen.
 • ‘Zoetermeerse Community tegen Eenzaamheid’
  Het ministerie van VWS ondersteunt de oprichting van lokale coalities tegen eenzaamheid in elke gemeente. We participeren in de Community tegen Eenzaamheid in Zoetermeer. We delen kennis en expertise door het verzorgen van workshops en het geven van advies en ondersteuning.
 • ‘Haagse Community tegen Eenzaamheid’
  We participeren in de Haagse Community tegen Eenzaamheid. Deze bestaat uit ondernemers die binnen hun eigen bedrijfsvoering lokale eenzaamheid op een concrete en actieve wijze bestrijden. Ondernemen en leven doen we in Den Haag al eeuwen met en voor elkaar. Met hart en zaak. Deze community steekt de handen uit de mouwen om eenzaamheid te bestrijden. Samen vormen we een inspirerend platform voor concrete acties, evenementen en kennisdeling. Een echte Haagse community maak je samen.
 •  ‘Webinar’ , o.a. in de Week tegen Eenzaamheid
  We verzorgen webinars over Eenzaamheid (het voorkomen van, het omgaan met, het oplossen van...). De webinars zijn met een beperkt aantal deelnemers, waardoor veel interactie mogelijk is.