Zichtbare schakel, de nieuwe wijkverpleegkunde

Onze rol:

  • Ontwikkelaar
  • Testen
  • Implementatie

In Den Haag, Krimpen aan den IJssel en Nieuwegein ontwikkelden we een nieuwe wijze van wijkverpleegkundige zorg, waarbij de wijkverpleegkundige ‘breed’ werkt via laagdrempelig contact en snelle interventies.

Doel van het project Zichtbare Schakel is meer kwaliteit van leven in (vooral) achterstandswijken. Problemen met zelfstandigheid en zelfredzaamheid worden vroegtijdig gesignaleerd en opgespoord. Hierbij worden adequate diensten gezocht, voorzieningen en contactmogelijkheden - zowel professioneel als met mantelzorg of vrijwilligerssupport - en zelfzorg en buurtkracht gefaciliteerd. Hierdoor wordt teruggang van zelfredzaamheid en isolement van bewoners voorkomen, zelfzorg en zelfredzaamheid hersteld en participatie in de directe leefomgeving bevorderd.

De Zichtbare schakels werken vanuit afzonderlijke zorgorganisaties in wijkteams. Daarnaast vormen zij met elkaar een team Zichtbare Schakel op wijkniveau, waar de nadruk ligt op visie delen, kennis en ervaring delen, methodiek verdiepen, innovatie.

De Hogeschool Rotterdam Transfergroep heeft de effectiviteit van de aanpak onderzocht en geconcludeerd dat de wijkverpleegkundige schakel met deze aanpak het positieve verschil kan maken in de wijk.  Zie publicaties: ………(link onder voegen)