Vertrouwd wonen in lerende wijken, een community methode

Onze rol:

  • Ontwikkelaar
  • Implementatie
  • Kennis delen

Publicaties:
Moerwijk knapt aardig op, deel 1 Methode en deel 2 Verhalen  (hyperlinks naar downloads  onder plaatsten)

‘Vertrouwd wonen in lerende wijken’ gaat over duurzame ontwikkeling van wijken, waar het fijn is om te leven, waar mensen lang en zelfstandig kunnen wonen. Mensen die in deze wijken wonen hoeven niet uit hun vertrouwde wijk weg als zij kwetsbaar zijn vanwege leeftijd of handicap. Juist dan voelen zij de vertrouwde wijk en de veilige, toegankelijke woningen en voorzieningen als een steun in de rug. Dit is het verhaal van fysiek én sociaal én digitaal gebiedsgericht werken. Het is het verhaal van systeem én leefwereld, van overheid én maatschappelijke ondernemers, van professionals én bewoners. Het gaat over een kwaliteitssysteem op wijkniveau, over een lerende wijkgemeenschap.

Vertrouwd wonen betekent dat de directe leefomgeving een basis biedt van vertrouwen om er goed te kunnen wonen: het is er veilig, obstakelvrij, de mensen zijn onderling dienstbaar, aandachtig, zorgzaam en er zijn voorzieningen voor alle levensdomeinen. Uitgangpunt is wat mensen wél zelf kunnen en willen doen en wat de directe leefomgeving kan betekenen om lang zelfstandig en zelfredzaam te zijn.

Lerende wijken betekent dat de wijk een lerende gemeenschap is. De bewoners, de professionals, de ondernemers, de beleidsmakers, alle betrokkenen in de wijk zijn bereid om de dialoog met elkaar te zoeken en in een zo groot mogelijke vrije ruimte te komen tot gezamenlijkheid en kwaliteitsverbetering. Ieders eigen invalshoek wordt intact gelaten en gerespecteerd. Voor de bewoners zijn dat bijvoorbeeld de verhalen over de buurt, voor de beleidsmensen het beleid, verkenningen en analyses, voor de professionals de visie, diensten en protocollen van hun handelen. De verschillende instrumenten worden met elkaar verbonden waardoor ze rijker worden en het geheel versterken.