Sterke Eerstelijn

Onze rol:

  • Ontwikkelaar
  • Projectleider
  • Kennis delen

In het VWS programma ‘De juiste zorg op de juiste plek’ gaat het over samen de Nederlandse zorg toekomstbestendig maken door het functioneren van de mens centraal te stellen in alles wat we doen.  Zie ook www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl

Wij dragen daar aan bij met projectontwikkeling en -implementatie gericht op een sterke eerstelijn. Voorbeelden daarvan zijn:

  • Zorgbed in de wijk’ in Rotterdam www.leliezorggroep010.nl/pniel/ons-aanbod/zorgbed-in-de-wijk1 . In samenwerking met gezondheidscentrum Levinas in Kralingen/Crooswijk, Lelie Zorggroep en Zorgimpuls hebben we een zorgconcept ontwikkeld waarbij patiënten in hun wijk voor korte tijd kunnen worden opgenomen als het thuis niet meer gaat. De eigen huisarts houdt de zorg en de eigen wijkverpleegkundige blijft de zorg bieden. De mantelzorger kan dichtbij huis gemakkelijker langs blijven komen en de patiënt kan zo spoedig mogelijk weer naar huis. Door ruimte vrij te maken in het verpleeghuis in de wijk kan onnodige ziekenhuisopname worden voorkomen en daarmee onnodige opschaling van de zorg naar DBC (diagnose behandelcombinaties).
    Het concept is doorontwikkeld in de regio. Zie ook: www.verwijshulp.nl
  • In ‘Sterke Eerstelijn Scheveningen’ in Den Haag/Scheveningen hebben we samen met zorg- en welzijnspartners in Scheveningen de ontwikkeling van proactieve, geïntegreerde ouderenzorg uitgewerkt. Uitgangspunt daarbij is de centrale positie van de oudere zelf, zoals beschreven in het Chronic Care Model. Kenmerkend van dit model is dat de patiënt in het centrum van zorg wordt gepositioneerd. Daarbij worden belangrijke zaken omtrent communicatie met en om de oudere heen vastgelegd: kwaliteit van zorg, regisseurschap, evidence van handelen en registratie van gegevens.

De ambitie van de partners in Scheveningen is om de juiste zorg, bij de juiste persoon, in voldoende mate, op professionele wijze georganiseerd en met kennis van zaken aan te kunnen bieden.

Kern van de ontwikkelde Scheveningse ouderenzorg is het Gestructureerd Patiënten Overleg (GPO), georganiseerd rondom de huisartsenpraktijk. Het GPO is een volgens de door Laego, het landelijk netwerk van kaderhuisartsen ouderengeneeskunde, beschreven methode, met vroegtijdig signaleren en planmatige aanpak gericht op zolang mogelijke zelfstandigheid en zelfredzaamheid van ouderen.

Met behulp van het ‘vlindermodel’ worden de vele hulpverleners ondergebracht in één van de vier ‘vleugels’.  Daarmee ontstaat een verdeling in vier domeinen (Cure, Care, Wonen, Welzijn). Elk domein kent een vertegenwoordiging binnen het GPO. Door deelname van de ouderenadviseur aan de GPO is er een optimale verbinding tussen de formele en informele zorg. Hiermee wordt een impuls gegeven aan de inzet van vrijwilligers, waarmee de onderlinge gemeenschap in het stadsdeel Scheveningen versterkt wordt.