Lerend Ontmoeten

Onze rol:

  • Ontwikkeling
  • Testen
  • Implementatie

De inzet van technologie zorgt voor meer ervaren regie op het leven en voor meer ervaren kwaliteit van leven.

Gebruik technologie zorgt voor toename kwaliteit van leven | LUMC

Uit onderzoek in Scandinavië is gebleken dat de zorg van deelnemende ouderen in dagbesteding/ontmoetingscentra met 10% afnam, als in de dagprogramma’s de nadruk ligt op ‘leren’ van algemeen dagelijkse vaardigheden, waar mogelijk met gebruik van moderne technologie.

We ontwikkelen toepassingen voor de Nederlandse zorgpraktijk, waarbij ‘leren’ centraal staat in de dagcentra voor (onder andere dementerende) ouderen. Doel is dat ouderen in hun thuissituatie zoveel mogelijk zelfredzaam en zelfverzekerd kunnen blijven en (technologische) hulpmiddelen kunnen gebruiken die passen bij hun situatie, behoefte en leefstijl. We gebruiken hierbij de leercirkel en de leerstijlen, zoals de Amerikaanse psycholoog David Kolb die heeft beschreven, gericht op variatie in werkvormen en oefenen in verschillende situaties.