Nieuwe belangenbehartiging van en door ouderen

Onze rol:

  • Ontwikkelaar
  • Testen
  • Implementatie

We vinden het heel belangrijk dat ouderen een stem hebben en die ook laten horen. Dat zij gewaardeerd worden om wie zij zijn. Dat zij hun kennis, vaardigheden en talenten door kunnen geven aan nieuwe generaties. Verbeteringen in huisvesting, zorg en ondersteuningsaanbod kunnen sneller en beter worden gerealiseerd als ouderen zelf en samen hun stem laten horen.

Ouderen van nu voelen zich vaak niet verbonden met de traditionele ouderenbonden. De getrapte structuur en de indirecte raadpleging en participatie spreekt hen niet erg aan.

We ontwikkelen samen met ouderenbonden en -adviescommissies een nieuwe netwerkaanpak van belangenbehartiging, waarbij een duurzaam contact met ‘de achterban’ in wijken centraal staat. In die aanpak hanteren we als gesprekvorm de dialoog en niet het debat. Ouderen verbinden zich aan thema’s die zij in de eigen lokale situatie belangrijk vinden.

Zo bouwen we samen met ouderenbonden en -adviescommissies aan hun bredere achterban, met actieve wijkdialogen met senioren en een duurzame en actieve relatie met senioren.

Ich bin viele, Prof. Dr. H. G. Petzhold