Woonservicewijken

Onze rol:

  • Bestuursadviseur en -ondersteuning
  • Projectleider
  • Fondsenwerving
  • Communicatie

www.woonservicewijken.nl

Woonservicewijken zijn normale wijken of buurten waar voldoende zorg- en welzijnsvoorzieningen aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat ook bewoners die meer zorg nodig hebben, er kunnen blijven wonen. Het belangrijkste daarbij is een samenwerkingsnetwerk van bevlogen mensen vanuit maatschappelijke organisaties die werken in de gebieden wonen, welzijn en zorg. Samen kunnen zij doen wat zij alléén niet kunnen, n.l. een bijdrage leveren aan het doel: vitale bewoners in vitale wijken.

Wij hebben destijds als eerste in Nederland het concept ontwikkeld, in de naoorlogse wijk Moerwijk in Den Haag. “Als het in Moerwijk kan, kan het overal”, was de slogan, vanwege de slechte uitgangspositie van de wijk. Inmiddels zien we in heel Nederland initiatieven van woonzorgzones en woonservicewijken. In veel gemeenten, waar onder Apeldoorn, Tilburg, Zaanstad, Krimpen aan de IJssel, Nieuwegein, Rotterdam zijn wij betrokken geweest met projectleiding en -advies.

We faciliteren in Den Haag de stichting Woonservicewijken. Als bestuursadviseur/ondersteuner zorgen we voor continuïteit, kennis delen en innovatie van het netwerk van organisaties voor wonen, zorg en welzijn. Het doel is door samen te werken bij te dragen aan de oplossing van weerbarstige problematiek in wijken, met name in de aandachtwijken van Den Haag Centrum en Escamp. In het grensgebied van wonen, welzijn en zorg is nog een wereld te winnen. Voor de bewoners gaat het niet alleen om een goed huis, het gaat ook om een wijk waar ze zich vertrouwd voelen, waar ze mogen zijn, ook al is hun situatie anders dan die van anderen. Waar ze de vertrouwdheid en verbondenheid voelen met anderen en waar hun zorgen en problemen worden opgemerkt. Het gaat óók om goede zorg, dichtbij huis als het kan, waar je geen nummer bent, maar een mens van vlees en bloed.

Woonservicewijken wil een bijdrage leveren aan innovatie en kwaliteitsverbetering in de samenwerking wonen-zorg-welzijn-burgerschap. De innovatie zit vooral daar waar de werkgebieden elkaar en de burgers raken. Projecten in het netwerk Woonservicewijken hebben zowel elementen van fysieke aanpak, als van sociale aanpak, als van burgerschap. Daar waar mogelijk wordt het gebruik van moderne technologie in wonen-zorg-welzijn-burgerschap bevorderd.

Samen met Woonservicewijken zijn we aanjager van vernieuwing en ontwikkelen we nieuwe concepten gericht op vitale bewoners in vitale wijken, zo nodig met aanvullende financiering van fondsen.